Neonfiskens Gode Råd

 
Herinde kan du finde Neonfiskens gode råd til dig som akvarist!

Måske har du behov for gode råd mht:

 
Nyopstartet Akvarium

Akvariet bør opstartes minimum 1 uge før de første fisk introduceres til akvariet. Husk at tilsætte trezymer (Gavnlige bakterier) samt vandplejemiddel inden.
Efter ugen er gået bør du kun sætte en lille mængde af fisk i akvariet. Den lille mængde af fisk skal være med til at opbygge en bakteriekultur i dit akvarium. Disse gavnlige bakterier nedbryder fiskenes afføring samt visne plantedele m.m..
Når de første fisk er blevet sat i akvariet er det meget vigtigt at fodre minimalt. Hvis du fodrer for meget vælter balancen i akvariet og fiskene dør! Så sørg for at fodre så lidt som muligt, især i starten. Du kan evt. komme ind til os med en vandprøve, så tester vi vandet i dit akvarium. Det er naturligvis gratis.
Fiskebestanden kan øges efterhånden, som ugerne går.

 

Når du kommer hjem med dine fisk!

1. Pak plastikposen ud af avis papiret.
2. Klip knuden af fiskeposen.
3. Sluk lyset i dit akvarium (for at undgå stress hos akvariefiskene).
4. Hæng posen op i akvariet med åbningen over vandoverfladen. På den måde kan du selv styre hvor meget vand der bliver lukket ind og ud af posen.
5. Ta´ 1 dl. Vand fra dit akvarium og hæld vandet ind i posen.
6. Gentag punkt 5 med 5 minutters interval over 30 min.
7. Fiskene er nu klar til at komme ned i dit akvarium.
 

Nyopstartet akvarium og døde fisk!

Er dit akvarium nyopstartet og har du oplevet fiskedød i dit akvarium?

I over 98 % af tilfældene, er der tale om en nitritforgiftning.
Du kan evt. komme ned til os med en vandprøve, så tester vi vandet gratis for dig/jer.

Hvad er nitritforgiftning?
Overophobning af affaldsstoffer.

Hvad skyldes nitritforgiftningen?
Forgiftningen skyldes at der er for mange affaldsstoffer i vandet.
Disse affaldsstoffer nedbrydes normalt af bakterier og laves dermed om til næringsstoffer som planter og alger kan leve af. Men i et nyopstartet akvarium er bakterierne stadig i gang med at formere og kolonisere sig. Dvs. der er ikke nok af de gavnlige bakterier. Hvis akvariet så overbelastes med mange fisk, for meget foder e.lign., ja så ophober nitritten sig. Nitritten er dødelig for fiskene i selv små mængder.

Hvor hurtigt kan Nitritforgiftningen opstå?
Lige så snart de første fisk er introduceret til akvariet, kan de første spor af nitrit måles…

Kan Nitrit forgiftning forebygges?
Først og fremmest er det vigtigt at akvariet får lov til at stå med vand, planter, varmelegeme og pumpe kørende i minimum 1 uge før de første fisk sættes i.
Du kan forebygge problemet ved at:
1. Bruge trezymer og vandplejemiddel.
2. Fodre minimalt!
3. Introducere få fisk ad gangen til akvariet.

Hvordan behandles forgiftningen?
Vandskift, vandskift og atter vandskift.
Derudover skal du sørge for at holde fodringen nede på et minimum!
Vi anbefaler at du gør følgende:

• 1.dag: Skift 50% af vandet, tilsæt vandplejemiddel, tilsæt dernæst trezymer (Gavnlige bakterier). Ingen fodring.
• 3.dag: Skifte 50% af vandet tilsæt vandplejemiddel, tilsæt dernæst trezymer (Gavnlige bakterier). Minimal fodring.
• 5.dag: Skifte 50% af vandet tilsæt vandplejemiddel, tilsæt dernæst trezymer (Gavnlige bakterier). Minimal fodring.

Herefter skulle nitritten være helt i bund og fiskene begynder langsomt at komme sig. Der kan dog stadig være enkelte fisk der står af, selv efter nitritten er i bund. Dette skyldes at fiskene er blevet svækket af det høje indhold af Nitrit i vandet.

Med minmal fodring forstås at du kun bør fodre hvad fisken kan nå at spise op inden flagerne når at ramme bunden. Hvis du har maller eller andre bundfisk, bør du fodre dem med mallepiller e.lign. og altså ikke prøve at fodre så meget med flagerne at der ligger foder på bunden til dem.


 
Alge Bekæmpelse


Ser dit akvarie sådan ud?


Eller har du et mindre fremskredet algeproblem som du ønsker ikke skal udvikle sig?

Alle akvarister støder før eller siden på alger i deres akvarium. Mange akvarister ender med at opgive pga. alger...
Følger du en af vores algebekæmpelses metoder herunder kommer du algerne til livs på kort og langt sigt!

I langt de fleste tilfælde skyldes algerne en kombination af overfodring, dårlig plantevækst og for få vandskift!


Du er altid velkommen til at medbringe en vandprøve så vi kan teste dit akvarievand. På den måde kan vi spore os ind på hvilket næringsstof/fer der giver dig problemer. Vi tester dit vand gratis på alle hverdage imellem kl:10-16!

 

Pasning af Planter

Først og fremmest er det vigtigt at planterne udplantes korrekt.
Stængelplanterne bør udplantes individuelt. Dvs. en stængel af gangen og med en hvis afstand. Planternes blade bør ikke overlappe hinanden. Hvis planterne derimod planter sammen i en klump, mister de bladene forneden. Planterne bruger jo bladene til at indsamle lys og får de ikke lys, ja så har de ikke behov for dem og skiller sig af med dem.

Planter i potter bør også udplantes. Stenulden løsnes fra rødderne og det meste fjernes.

Husk at gøde planterne med jævne mellemrum. Du kan eventuelt lægge en fast rutine ind for ikke at glemme det. F.eks. ved hver vandskift...

Lysstofsrørene bør skiftes en gang om året. Rørene bliver svagere og svagere med tiden. Reflektorerne bør også skiftes, hvis de ikke længere er blanke...

Hvis du er blevet bidt af planteakvariet, så kom ind og hør om CO2 anlæg og dine muligheder for at optimere din plantevækst yderligere...


Ferie, Hvad så?

Når du skal på ferie er det en god ide at lave vandskift/slamsuge og rense pumpen inden du tager afsted. På den måde sikre du fiskene klarer sig bedst muligt igennem ferieperioden. Husk at tilslutte et tænd og sluk ur til lyset, hvis du ikke allerede har indstalleret sådant et! Lystiden bør ligge imellem 8-10 timer dagligt af hensyn til planterne.

Feriefoder
Det er foderpiller som du kommer i akvariet som derefter opløses gradvist i løbet af den tid du er væk! Feriefoder kan holde op til 14 dage, hvis du skal være væk i længere tid kan du evt. få en ven eller familiemedlem til at komme forbi og komme en ny fodertablet i akvariet. Det er en fordel at bruge aktivt kul eller zeolit i/ved filteret når du bruger feriefoder. Det tager affaldsstofferne, klarer vandet og sikrer en god vandkvalitet mens du er på ferie.

 
Foderautomat
Vi har et stort udvalg i foderautomater. Når du tager afsted på ferie indstiller du bare automaten og den fodre mens du er væk, hvadenten du er væk i 1 uge eller flere måneder af gangen. Vi lagerfører både simple billige modeller samt større foderautomater med stor foderkapacitet og forskellige fodertyper. Kom ind og spørg os til råds i butikken.