Alger

 
Der findes over 30.000 algearter.
Herunder har vi beskrevet de mest almindelige typer i ferskvandakvariet!

Det er næsten umuligt for den almindelige akvarist at identificere de forskellige algearter, derfor bruges ofte brede betegnelser som f.eks. trådalger, penselsalger m.m.. I virkeligheden er der i mange tilfælde tale om forskellige arter, slægter og endda familier. F.eks. betegnelsen; trådalger. Denne betegnelse dækker over virkelig mange forskellige algetyper. Når en akvarist har et akvarie, der er dækket med trådalger, kan der faktisk ofte være tale om mere end 10 forskellige grønne algetyper.

Hvis du klikker ind på menu-punktet "Gode Råd" her kan du se en mere detaljeret beskrivelse af generel algebekæmpelse!

Cyanobakterier "Blågrønalger"

Cyanobacteria

Denne pest i akvariet er ikke en alge, men derimod en bakterie. Nærmere bestemt en Cyanobakterie. Disse bakterier kan som alger og planter foretage fotosyntese. Netop derfor fik de fejlagtigt betegnelsen "Blågrønalger" som til gengæld beskriver deres farve...

BEKÆMPELSE:
Bekæmpelse af disse bakterier foregår nemmest med en kombination af JBL Nitrat ex samt Armanorejen/Algerejen (Caridina multidentata).

F.eks.
50 Liters akvarium:
1 pakke Nitrat Ex
6 stk Alge/Armanorejer (Caridina multidentata)

 
Trådalger


Rhizoclonium

Selvom det er Rhizoclonium der vist her på billedet, kan der også være tale om Mougeotia. De forekommer som regel i store "kager" ved vandoverfladen.
De fleste trådalger trives godt hvis indholdet af Nitrat (NO3) er højt.

BEKÆMPELSE:
JBL Nitrat ex i kombination med enten:
Caridina multidentata (Armanorejer)
Crossocheilus siamensis (Siamesisk algeæder)
Crossocheilus oblongus (Oblongus algeæder)


 
Pithophora

Denne type kaldes ofte for Skægalger, men det er en trådalge som ovenstående.

BEKÆMPELSE:
JBL Nitrat ex i kombination med enten:
Caridina multidentata (Armanorejer)
Crossocheilus siamensis (Siamesisk algeæder)
Crossocheilus oblongus (Oblongus algeæder) 
Oedogonium

Denne type kaldes ofte for Pelsalger, men det er en trådalge som ovenstående.

BEKÆMPELSE:
JBL Nitrat ex i kombination med enten:
Caridina multidentata (Armanorejer)
Crossocheilus siamensis (Siamesisk algeæder)
Crossocheilus oblongus (Oblongus algeæder) 
Spirogyra

Denne type kaldes ofte for Håralger, men det er en trådalge som ovenstående.

BEKÆMPELSE:
JBL Nitrat ex i kombination med enten:
Caridina multidentata (Armanorejer)
Crossocheilus siamensis (Siamesisk algeæder)
Crossocheilus oblongus (Oblongus algeæder)


Svævealger


Euglena

Hvis dit vand er grønt skyldes det svævealger. Svævealger ses ikke ret tit i akvarier, men er ret almindelige i havebassin. Det grønne vand skyldes millioner af små mikroskopiske encellede grønalger også kaldet svævealger (Euglena). Der findes mere en 1000 arter af Euglena og det er ikke alle som indeholder Chlorophyl og det er derfor ikke alle arterne der er grønne.
Årsagen til opblomstring af denne alge er typisk:
-Indfalden lys fra vindue + for mange næringsstoffer i vandet.

BEKÆMPELSE:
JBL Nitratex/JBL Phosex ultra og vandskift
eller UVC


Punktalger


Choleochaete

Denne algetype spreder sig hen over glasset, bunden, trærødder, sten m.m. som grønne punkter/plamager. Den mest almindelige punktalge er Choleochaete orbicularis som er vist på billedet.

BEKÆMPELSE:
De mest effektive til at bekæmpe denne type alger er:
Snegle (Neritina sp.)
Gumminæser (Chaetostoma sp.)

 
Diatomer "Brunalger"


Bacillariophyta

Denne algetype har intet med brunalgerne at gøre, men har fejlagtigt fået sit navn pga. deres farve. Den rigtige betegnelse for disse er Diatomer.
Diatomer er primært encellede alger som optræder mest i nyopstartet akvarier.
Årsagen til denne algetypes succes i nyopstartede akvarier er; Lavt indhold Kvælstof (N), Højt indhold af Fosfor (P) og silikat (SiO2). Disse forhold er perfekte for Diatomerne.

BEKÆMPELSE:
Der er mange fisk og snegle som spiser disse alger f.eks.:
-Snegle (f.eks. Neritina sp.)
-Dværgsugemaller (Otocinclus sp.)
-Gumminæser (Chaetostoma sp.)

 
Brun Penselsalger (Rødalger)


Audouinella

Brunlig pelslignende alger som fæstner sig selv overalt i akvariet. De hører til rødalgerne (Rhytophyta). De første angreb af denne algetype, ses ofte på bladkanterne, sten, trærødder m.m..
Denne algetype kan være en pest i et akvarium. Ofte er årsagen til opblomstring af denne algetype at akvariet får indfalden lys fra et vindue e.lign.. Men et højt indhold af Nitrat (NO3) kan også skabe problemer med denne algetype. I mange tilfælde er årsagen en kombination af disse faktorer.

BEKÆMPELSE:
Ser akvariet ud som på billedet, kræver det en ordentlig omgang.
Start med at beskære planterne voldsomt, så de inficerede blade fjernes. I nogle tilfælde er det nemmest at fjerne alle planter og skifte dem ud med en skov af nye friske planter. Det er en god ide at købe en masse af de hurtigtvoksende planter, så de kan forbrænde de overflødige næringsstoffer.
Det er vigtigt at fjerne så meget af penselsalgerne som muligt og derefter indsætte et stort hold algerejer/Armanorejer (Caridina multidentata). Nitrat ex bør også tilføres.


Sort Penselsalge (Rødalger)


Compsopogon

Denne algetype bliver også kaldt Staghorn alge. Den er som ovenstående og en Rødalge (Rhytophyta). På billedet her kunne det være f.eks. Compsopogon coeruleus.

BEKÆMPELSE:
Start med at beskære planterne voldsomt, så de inficerede blade fjernes. I nogle tilfælde er det nemmest at fjerne alle planter og skifte dem ud med en skov af nye friske planter. Det er en god ide at købe en masse af de hurtigtvoksende planter, så de kan forbrænde de overflødige næringsstoffer.
Det er vigtigt at fjerne så meget af penselsalgerne som muligt og derefter indsætte et stort hold algerejer/Armanorejer (Caridina multidentata). Nitrat ex bør også tilføres.