Bassinplanter

Siden er opdateret den 24 November 2021.

PLANTER TIL Havedammen.
Vi er ved at klippe bassinplanterne ned og sætte dem i drivhus
eller under vand i vores bassiner.
Så vi har en masse gode hårdføre planter med kraftigt rodnet
klar til næste år.


Fast lav pris på sumpplanter
1 stk 39 kr.  6 stk. 198 kr

I højsæsonen Maj, Juni og Juli har vi over 50 forskellige.

Planterne til havedammen kan deles op i 4 grupper. NØKKEROSER. UNDERVANDSPLANTER. SUMPPLANTER. FLYDEPLANTER. Alle har de deres specielle funktion i havedammen.

 

FLYDEPLANTER

 

Den type plante der er bedst til at forhindre algevækst. Flyder på vandoverfladen og giver skygge mens den suger næringsstoffer fra vandet og på den måde udkonkurrere algerne. Den giver desuden tryghed for fiskene og beskytter mod fiskehejren. De mest populære typer er vandhyasint, hornnød, salvina og krebseklo. Krebseklo kan overvintre. De andre typer bør fjernes inden de begynder at gå til sidst på efteråret. Tips!: Vil man have sine vandhyasinter til at blomstre bør man tilføre flydendene vandplante gødning (godt for alle flydeplanter, vandplanter, nøkkeroser).

 

Vi har normalt følgende Flydeplante:

 

Ceratophyllum demersum (Hornblad)
pistia stratoides (Muslingeblomst)
Salvinia natans (Salvinia)
Stratiotes aliodes (krebseklo)
Trapa natans (Hornnød)

NØKKEROSER

 

Ofte kaldet åkande. Nøkkeroser kan plantes på det dybeste sted i havedammen.
De trives generelt bedst på 40 til 80 cm vand, men der findes arter der fint kan sættes helt ned på 1,5 meters dybde og dværgtyper der kan bruges i krukker og på lavt vand helt ned til 15 cm vanddybde. Der findes et utal af forskellige arter der blomster med hver deres smukke farve blomst. Rød. Hvid. Gul og pink er de mest almindelige.
Et godt tips er at placere nøkkeroserne på lavt vand i det tidlige forår og efterhånden som de vokser sætte dem dybere og dybere, så giver de tidligere blomster og får kraftigere vækst.

Vi har mange forskellige Nøkkeroser, her er et udpluk af dem vi tager hjem:

Hvid

Nymphea "Marliacea Albida"
Nymphea "tetragona" (Dværg)
Nymphea "Odorata Alba"
Nymphea "Gladstoniana"
Nymphea "Gonneré"

Gul

Nymphea "Sulphurea"
Nymphea "Marliacea Chromatella"
Nymphea "Denver"
Nymphea "Pygmaea helvola"
Nymphoides peltata

Rosa

Nymphea "Marliacea Rosea"
Nymphea "Rose Arey"
Nymphea "Madame Wilfron Gonnere"
Nymphea "René Gérard"
Nymphea "Hollandia"
Nymphea "Firecrest"

Rød

Nymphea "Pygmaea rubra"
Nymphea "Attraction"
Nymphea "James Brydon"
Nymphea "Escarboucle"

Kobber

Nymphea "Aurora"
Nymphea "Paul Hariot"
 
Men vi får også andre flotte nøkkeroser. Kom ind og se!

 

UNDERVANDSPLANTER

 

En vigtig plante i havedammen, da de fleste er meget iltgivendene og optager deres næring gennem bladene. Meget få af dem blomstrer og dem der gør, får kun meget små og ikke særligt farvestrålendene blomster. Undervandsplanterne er meget vigtige for fiskene når de yngler. Et par af de bedste og mest hårdføre er: Crassula, vandsspir og myriophyllum aquaticum.

Vi har normalt følgende undervandsstauder:
Callitriche acicularis (vandstjerne)
Callitriche palustris (Vandstjerne)
Crassula recurva (Crassula)
Egeria densa (Vandpest)
Hippuris vulgaris (Vandspir)
Hottonia palustris (Vandrøllike)
Marsilea quadrifolia (Søkløver)
Myriophyllum aquaticum (Tusindblad)
Myriophyllum brasiliensis (Brasiliansk Tusindblad)
Pilolaria globulifera Ranunculus aquatilis (Vandranunkel)
Men vi får også andre flotte undervandsplanter. Kom ind og se!

 

SUMPPLANTER

 

Den størstegruppe af havedamsplanter. De trives bedre i fugtig jord end under vand. De bør derfor placeres i kanten af havebassinet, i sumpzonen. I denne gruppe af planter findes flest af de blomstrende bassinplanter. Både som lave, krybende samt høje og skyggegivende planter. Flere af sumpplanterne er gode næringssugere og er derfor meget velegnet til åløb samt mindre vandfald, hvor vandet passerer gennem plantens rødder og på den måde renser vandet for næringsstoffer (Rodzonefiltrering).
Nogle af de mest velegnet planter til rodzonefiltrering er: Beccabunga, vandmynte, kattehale, sortknop og tagrør.

Vi variere udvalget meget i forhold til årstiden herunder kan du se mange af de typer sumpplanter vi tager hjem:

Alisma lanceolatum (Lancet Skeblad) 
Alisma natans (Vandranke)
Alisma parviflorum (Skeblad)
Alisma plantago (Vejbred Skeblad)
Butomus umbellatus (Brudelys)
Calla palustris (Kærmysse)
Caltha palustris (Engkappeleje)
Caltha palustris "Alba" (Hvid Engkappeleje)
Caltha polypetala (Stor Engkappeleje)
Carex riparia (Tykakset Star)
Carex pseudocyperus (Knippe Star) 
Cotula coronopifolia (Firkløft)
Cyprus alternifolius (Paraply Cypergræs)
Cyprus longus (Cypergræs)
Eriophorum angustifolium (Smalbladet Kæruld)
Equisetum japonicum (Skavgræs)
Houttuynia cordata (Grøn Hjerteblad)
Houttuynia cordata "Chameleon" (Kæmeleon Hjerteblad)
Hydrocotyle vulgaris (Vandnavle)
Hypericum elodes (Hårgræs)
Iris ensata (Japansk Iris)
Iris ensata "Variegata" (Broget Japansk Iris)
Iris laevigata "Mottled Beauty" (Japansk Sumpiris)
Iris laevigata "Colshesterii" (Japansk Sumpiris)
Iris laevigata "Rose Queen" (Japansk Sumpiris)
Iris louisiana "Black Gamecock" (Louisiana Iris)
Iris pseudacorus (Gul Sumpiris)
Iris pseudacorus "Alba" (Hvid Sumpiris)
Iris pseudacorus "Variegata" (Broget Sumpiris)
Iris setosa (Dybblå Iris)
Iris sibirica
Iris sibirica "Snow Queen" (Hvid japansk Iris)
Iris versicolor (Amerikansk Sumpiris, lilla)
Iris versicolor "Gerald Darby"
Iris versicolor "Kermesina"
Juncus effusus (Lyse Siv)
Juncus effusus "Spiralis" (Skrue Lyse Siv)
Juncus ensifolius (Sortknop)
Lobelia cardinalis (Rød Lobelia)
Lobelia fulgens "Queen Victoria" (Rød Vandlobelia)
Lobelia siphilitica (Blå Lobelia)
Lobelia siphilitica "Alba" (Hvid Lobelia) 
Lychnis flos-cuculi "Alba" (Hvid Trævlekrone)
Lychnis flos-cuculi (Trævlekrone)
Lysimachia nummularia (Krybende fredløs)
Lysichiton camtschatcensis (Hvid Kæmpekalla)
Lythrum salicaria (Kattehale)
Mazus reptans (Krybende Mazus)
Mazus reptans "Albus" (Hvid Krybende Mazus)
Mentha aquatica (Vandmynte)
Mentha pulegium (Polejmynte)
Menyanthes trifloliata (bukkeblad)
Mimulus luteus (Gul Abeblomst) 
Mimulus "Red Emperor" (Rød Kejser Abeblomst)
Mimulus ringens (Lilla Abeblomst)
Myosotis palustris (Vand Forglemmigej)
Oenanthe aquatica (Billebo)
Petasites japonicus "Giganticus" (Japansk Kæmpeblad) 
Phragmites australis (Tagrør)
Phragmites australis "Variegata" (Broget Tagrør)
Pontederia cordata (Vandkærte)
Preslia cervina (Engelsk Vandmynte)
Primula denticulata "Red" (Rød Kugleprimula)
Primula denticulata "Alba" (Hvid Kugleprimula)
Primula florindae (Kæmpe Kodriver)
Primula rosea (Rosenprimula)
Primula veris (Kodriver)
Primula viallii (Orkide Primula)
Ranunculus flammula (Lille søranunkel)
Rumex hydrolaspathum (Vandsyre)
Sagittaria sagittifolia (Pilblad)
Schizostylus coccinea "Major" (Stor Kafferlilje)
Scirpus lacustris (Sø kogleaks) 
Scirpus lacustris "Albescens" (Stribet Sø Kogleaks)
Scirpus tabernaemontanii "Zebrinus" (Zebra Kogleaks)
Sisyrinchium angustifolium (Blåøje Græs)
Sparganium emersum (Enkelt Pindsvineknop)
Sparganium erectum (Grenet Pindsvineknop)
Stachys palustris (Kær Galtetand)
Thelypteris palustris (Kærmangeløv)
Tulbagia palustris Typha angustifolia (Dunhammer)
Typha minima (Mini Dunhammer)
Veronica beccabunga (Ærenpris)
Viola palustris (Eng Viol)
Zantedeschia aetiopica (Arum Lilje)

Men vi får også andre flotte sumpplanter. Kom ind og se!

På billedet ses blomsten af Sagittaria sagittifolia

 

 

TIPS TIL UDPLANTNING AF BASSINPLANTER

Brug aldrig almindelig havejord det vil forårsage forurening og algevækst. Der er fremstillet speciel havedamsjord til bassinplanter og nøkkeroser som indeholder ishavs ler som er nødvendig for at binde næringsstoffer. Planterne bør tages ud af de potter de er købt i og plantes om i større netpotter, da planternes rodnet har brug for så meget ilt som muligt. Netpotter bør fores med plantenet for at jord /ler ikke siver ud og gør vandet uklart. Skal planterne stå under vandoverfladen skal bassin jorden i netpotten dækkes med et lag sten. For at give planterne ideelle betingelser kan man komme gødningskugler direkte i netpotten (specielt vigtigt for nøkkeroser). En pH-værdi mellem 6,5 og 7,5 er det optimale for god plantevækst. Få ordentlig vejledning og yderlige gode råd hos Neonfisken.

 
 

På billedet ses blomsten af Caltha palustris (Engkappeleje)

Vi har altså et kæmpe udvalg af Vandplanter til din havedam! Bassin planterne er en vigtig del af et vandmiljø. De forbrænder næringsstoffer og fungerer samtidig som skjul for dine bassinfisk.