Labeotropheus trewavasae (Marmalade Cat Trewa)Størrelse: M

Oprindelse: Opdrættet