Pseudotropheus sp. "Acei Ngara" (Ngara Aces Mbuna)

Pseudotropheus sp. "Acei Ngara" (Ngara Aces Mbuna)


Størrelse: M

Oprindelse: Opdrættet