Yunnanilus cruciatus. (Stribet Dværg Smerling)

stribet_dvrg_smerling